Vi tính Nam Hải

icon-spbanchay

Fanpage facebook

Fanpage facebook

Danh mục quảng cáo

Nhà phân phối

Chính sách thanh toán

***** NHAN CUNG CAP HANG CAC TINH THANH , CHI PHI VAN CHUYEN DO BEN MUA THANH TOAN... ***** PHUONG THUC THANH TOAN : =/= CHUYEN KHOAN HOAC TIEN MAT (THANH TOAN 1 LAN) ... =/= CHUYEN KHOAN VAO CAC TAI KHOAN SAU : =/= CHU TAI KHOAN : NGUYEN THANH HAI ***** NGAN HANG VIETCOMBANK (CHI NHANH BEN THANH ): 0071001386759 ***** NGAN HANG DONGA BANK ( CHI NHANH TO HIEN THANH) : 0102323522 ***** NGAN HANG AGRIBANK ( CHI NHANH AN PHU ) : 1606205817134 =/= CHUNG TOI DAM BAO TRONG VONG 24H SAU KHI GIAO DICH CHUYEN KHOAN THANH CONG HANG HOA CUA QUY KHACH SE DUOC GIAO TAN NOI... =/= CHI GIAO HANG MIEN PHI TRONG KHU VUA NOI THANH TP.HO CHI MINH... =/= GIAO DICH HANG HOA NHANH GON, DAM BAO GIAO DUNG HANG HOA THEO DON DAT HANG... =/= QUY KHACH CO THE DAT HANG QUA DIEN THOAI HOAC QUA EMAIL : NAMHAIPC@YAHOO.COM... =/= CHUNG TOI XIN CHAN THANH CAM ON QUY KHACH DA QUAN TAM UNG HO CHO NAM HAI COMPUTER TRONG SUOT THOI GIAN QUA... ***** TIEU CHI ::: UY TIN - CHAT LUONG SAN PHAM LA MUC TIEU DUOC DAT LEN HANG DAU...

 

CÁC BÀI VIết KHÁC

icon-fanpageFanpage Facebook

icon-hotrotructuyenHỗ trợ tư vấn

Hãy liên lạc cho chúng tôi nếu bạn muốn tư vấn trực tiếp:
0983238705

icon-skypeicon-yahooMr. Hải

icon-dienthoai 0983238705

Hotline: 0983238705